Art & Culture
Sunday, 16th Feb 2020
Moralegalig: Ang Batas ng Tao at Kalangitan, A One-Act Drama for FRINGE MANILA 2020

Event Admin: Mynila’s Choice


Pineapple Lab, R Palma, Makati, Metro Manila, Philippines

07:00 PM


"Ang bagay ba na legal ay moral? O ang moral ay dapat gawing legal? Iisa lang ang katotohanan ng mundo: anuman ang piliin mo, ligalig at kaguluhan ang kahahantungan."

In this story, there are NO HAPPY ENDINGS.

MORALEGALIG: Ang Batas ng Tao at Kalangitan.

A One-Act Drama for FRINGE MANILA 2020.
Location Information

Related Topics

screen_rotation
Website is best viewed on a portrait orientation on your device.